A continuació s'exposa el document contractual que regirà la compravenda de productes i serveis a través del lloc web www.cecarn.com, propietat de CECARN, SA (des d'ara CECARN).L'acceptació de el present document comporta que l'usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

b. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web de l'prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari és CECARN, SA (CECARN) amb domicili social a la PI Vilanoveta C / RABASSAIRES, 18, 08812 SANT PERE DE RIBES (BARCELONA) CIF A59103432, i amb telèfon d'atenció a client 93 893 3454 i correu electrònic: administracio@cecarn.com  i d'una altra,

L'usuari, identificat en el lloc web mitjançant les seves dades per a la contractació de serveis, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a prestador. L'usuari assegura ser major de 16 anys i tenir capacitat per contractar.

 

 

Objecte de l'Contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de venda de productes carnis comporta el lliurament d'aquests productes oferts a la pàgina web a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web.

 

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en els idiomes seleccionables a la part superior del website:català o castellà. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma serà indicat abans d'iniciar el procediment de contractació.

L'usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, haurà d'identificar-a través de la pàgina web mitjançant la creació la introducció d'una sèrie de dades necessàries per gestionar la comanda i l'emissió de factura. Per això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L'usuari ha de proporcionar les dades identificatives, com a nom, cognoms, adreça de correu electrònic, adreça de lliurament, telèfon, i posteriorment les dades de pagament. L'empresa es compromet a fer un ús diligent dels mateixos i només posar-los a disposició de tercers, com pot ser el servei de transport de la mercaderia o l'entitat financera. Així com a comunicar a l'prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o de l'possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

L'usuari disposa de més informació sobre el tractament de dades personale en l'Avís Legal del web.

 

Un cop ha estat identificat usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos, a saber:

1. Selecció de productes que desitja adquirir

2. Identificació i registre en la primera compra, en successives es poden editar / modificar les dades de registre.

3. Enviament de correu electrònic de confirmació de registre.

4. Pagament mitjançant TPV virtual

maig .Confirmación de comanda i factura per correu electrònic

 

Ús de la pàgina web, els seus Serveis i Continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar la web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús del web amb finalitats il·lícites o lesius contra CERCARN o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix: la seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès; qualsevol vulneració dels drets de l'prestador, o dels seus legítims titulars sobre els mateixos; seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos; qualsevol intent d'obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici a la web de l'prestador.

El prestador informa que la relació amb els seus clients a través d'aquest servei web és una relació comercial privada, exactament igual que la que s'estableix a través del punt de contractació de serveis físic, i sempre subjecta a la normativa.

Preu i termini de validesa de l'oferta

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos o aranzels que poguessin ser aplicables i en tot cas s'han d'expressar en la moneda Euro (€) . Aquestes despeses, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'altres serveis addicionals i annexos a l'producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són vàlids excepte fi d'existències o error tipogràfic i seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase de la mateixa. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat a l'prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients de l'prestador que és    93 893 3454 o via correu electrònic a l'adreça de correu electrònic administracio@cecarn.com en tot cas s'ha d'indicar en l'assumpte de l'missatge o la teleoperadora el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar a causa de:

      la falta de responsabilitat, manteniment i efectiu funcionament del web i / o de seus serveis o continguts.

 

      La falta d'utilitat, adequació o validesa del web i / o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

      L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts. La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.

      L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l'ordre públic, del web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris. La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el web.

      L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del web.

Responsabilitat pererrades.

El prestador declina tota responsabilitat sobre l'ús que es faci de les dades aquí publicats. Totes les informacions i dades ofertes en aquest lloc són revisats abans de la seva publicació; però, no és possible garantir a l'cent per cent, que es trobin lliures d'errades, pel que es recomana als usuaris i visitants, estar atents a les actualitzacions que es realitzen periòdicament, i no adoptar cap decisió basada únicament en les informacions ofertes per aquest llocweb.

Lliurament de comandes

Els lliuraments es realitzaran en un termini de 1-2 dies laborables *

* Aquests temps són els temps d'enviament.

Les comandes es lliuraran refrigerats de manera que no vegin alterades les seves propietats.

 

El prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan la compravenda no pugui efectuar-se per causes alienes a la voluntat de l'prestador.

Temps de preparació:

Alguns productes poden estar disponibles per la seva compra però poden no estar en estoc.

Sense perjudici de l'anterior el prestador haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent, a satisfacció de client, de manera que no es pot imputar cap responsabilitat en contra de l'prestador.

FORMES DE PAGAMENT

Pot realitzar el pagament de les seves comandes a través dels següents mètodes de pagament:

TPV virtual

POLÍTIQUES DE RETORN, DEVOLUCIÓ I CANCEL·LACIÓ

L'usuari pot sol·licitar la cancel·lació de la seva comanda si la comanda no ha sortit de les nostres instal·lacions i no es tracta d'un producte amb especificacions pròpies.

 

Si la comanda és cancel·lat i no ha sortit de les nostres instal·lacions es procedirà a l'reemborsament. Les despeses d'enviament i les possibles tarifes aplicades pels mitjans de pagament no seran retornades a client.

En compliment del que disposa la Llei General de Consumidore i Usuaris s'informa a l'usuari que a l'tractar-se d'béns peribles no aplica el dret de desistiment, i per tant el Client no pot tornar la comanda si ha sortit de les instal·lacions de CECARN.

 

 

 

GARANTIA

Els articles oferts en aquesta botiga online són una selecció dels productes CECARN.

RESPONSABILITAT L'USUARI

Amb caràcter general, l'usuari o comprador s'obliga a el compliment dels deures que resulten dels presents termes i condicions, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en les pàgines de el lloc i obrar sempre d'acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, abstenint-se d'utilitzar els elements de el lloc de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, els béns i / o drets de CECARN, seus clients i proveïdors, col·laboradors, usuaris i, en general, de qualsevol tercer.

CECARN Iside es reserva el dret de bloquejar i / o no vendre a usuaris que hagin actuat o hagin danyat públicament el nom de CECARN.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de domicili de l'usuari.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

 

Product added to wishlist
Producte afegit per comparar.

Aquest site utilitza cookies pròpies i de tercers per optimitzar el teu navegació i realitzar tasques analítiques. A l'continuar navegant acceptes aquestes galetes. + info